Wystawa online 03.01.2021

Urodziła się w 1992 roku, w Toruniu. Od dziecka wykazywała zainteresowanie plastyką. Malarstwem zajmuje się ponad 10 lat. W 2011 roku rozpoczęła studia na Wydziale Malarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po pięciu latach studiów (w Toruniu, Gdańsku i Warszawie) i uzyskaniu tytułu magistry sztuki w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku rozpoczęła Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie. Obecnie żyje i tworzy w Toruniu. Jest laureatką Ogólnopolskich konkursów malarskich (m.in. Ogólnopolski Konkurs Malarski AleSztuka2!, VI Przegląd Młodej Sztuki ‘Świeża Krew’, Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Wojciecha Fangora Gdańsk).


Poszukuje inspiracji w fotografii (Wolfgang Tillmans, Nan Goldin, Araki). Koncentruje się zarówno wokół tożsamości, jak i na osobistych, emocjonalnych zdarzeniach. Znajduje indywidualny język malarski w ekspresji ciała. Od pełnej postury, do bardziej świadomych deformacji tegoż. Po doskonaleniu warsztatu malarskiego ukierunkowanego na realizm, wykazuje potrzebę i chęć rozwoju w stronę abstrakcji geometrycznej, niezmiennie czułej na zdekonstruowane przedstawienia figuratywne/cielesne.

Artystka kreuje nowe spojrzenie na cielesność przez ścisłe kadrowanie obserwowanej materii. Dokonuje świadomej selekcji, przy użyciu obiektywu aparatu fotograficznego. W swoim malarstwie wykazuje silne zainteresowanie fragmentami ciała, które wpisuje w rozbudowane kompozycje. Bezpośrednie inspiracje malarskie przyszły w późniejszym czasie. Głównymi są amerykańskie malarki (Georgia O’Keeffe, Agnes Pelton) jak i działania artystek zaangażowanych w myśl feministyczną.

Artystka wykazuje fascynację obrazem łączącym różne techniki plastyczne. Prace nad obrazem malarskim rozpoczyna przygotowaniem projektu, który bazuje na kolażowej deformacji wykonanej wcześniej fotografii.

Sesje fotograficzne nie są wykonywane z myślą o obrazie. Tworzą niezależne dzieło. Wszystkie obrazy wykonywane są na płótnach, wiele z nich, na wielkoformatowych blejtramach, farbami olejnymi. Praca przy płótnie trwa od tygodnia do dwóch miesięcy. Artystka przywiązuje wielką wagę do waloru estetycznego wykonanej pracy. Jest perfekcjonistką, a tryb jej pracy niejednokrotnie przywodzi na myśl konteplatywno-medytacyjną formułę, w której twórczyni w pełni się zatapia, tworząc szczegółowe, czułe i wypracowane w każdym calu całości.

Malarstwo jest dla niej pełnoetatowy zajęciem, które wypełnia cały dzień od rana do późnego wieczora. Styl jej pracy przywodzi na myśl terapeutyczny proces poznania i obcowania z materią. Dzięki czemu buduje wielowarstwowe formy wynikające z fascynacji cielesnością. W swoich pracach eksploatuje ciało i erotykę. Artystka wykorzystuje charakterystyczną paletę barw tworzonych przez: nasycone róże i turkusy.


Zręby teoretyczne twórczyni to przede wszystkim zgłębianie kwestii tożsamości przedstawienia realistycznego i abstrakcyjnego. Realizowane prace zawsze wynikają z rzeczywistych obrazów, a proces twórczy prowadzi do ich przekształcania.. Końcowy rezultat oscyluje między widzialnym ciałem, a bezforemna abstrakcją.

W pracy badawczej podejmuje się uwspólnienia płaszczyzn: zarówno malarskiej, jak i fotograficznej. Oba te pola, na poziomie rozumienia, traktowane są jako byty obciążone swoją semiotyką. Tworzony jest język, dla działań malarskich przy użyciu fotografii; pozbawiony hierarchii i obdarzony nowym kontekstem. Badania obejmują zależności znaczącego ze znaczonym w przedstawieniach fotograficznych i malarskich, by docelowo wykazać ich zbieżność. Wykazany zostaje pozór tożsamości signifiant ze signifié w fotografii, na polu przedstawienia. Proces twórczy ukazuje jak, ta sama materia, wraz z wrażliwością artystki kształtuje odmienne jakości w zależności od wykorzystywanego medium.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu "Daj Sztukę 2 - edycja świąteczna" wspierającego toruńskich artystów, którego organizatorami są Miasto Toruń oraz Toruńska Agenda Kulturalna.